header ozbenedikt

VAVRINEC BENEDIKT Z NEDOŽIER
(1555-1615)

Benedikt             Vavrinec Benedikt z Nedožier bol najväčšou postavou medzi hornonitrianskymi rodákmi, literátmi a učencami, významný reprezentant latinskej   didaktickej   a   pedagogickej literatury, školský reformátor z obdobia humanizmu, tvorca prvej českej systematickej gramatiky, matematik a básnik. Slovák, ktorý sa ako profesor zaslúžil o obrodu Karlovej univerzity v Prahe.

            Spolu s Jánom Jesseniom patril Vavrinec Benedikt z Nedožier medzi veľkých slovenských učencov, ktorí ako prví dosiahli uznanie mimo svojej vlasti a kliesnili cesty k novým myšlienkam a vedeckým poznatkom. Benedikt svojim pedagogickým a literárnym dielom prispel k šíreniu myšlienok humanizmu a renesancie, k rozvoju humanistickej vedy a literárnej kultúry. Položil základy českej gramatiky, ktoré ďalej rozvinuli generácie českých filológov. Podľa jeho odvážnych reformných návrhov sa skvalitnilo vyučovanie na stredných školách i na Karlovej univerzite, kde ako profesor a rektor zanechal nezmazateľné stopy. Jeho rozsiahle a mnohostranné dielo bolo studnicou inšpirácie pre mnohých jeho nasledovníkov a pre nás zostáva prameňom modrosti, ľudskosti, ale tiž pracovitosti a húževnatosti...